เสนอปลดเปาตู้3
มวย

ปธ.เทคนิค ศึกจ้าวมวยไทย เสนอปลดกรรมการ ตู้3

ประธานฝ่ายเทคนิคเวทีมวยสยามอ้อมน้อย พิทักษ์ ทองแผ่ เสนอปลดกรรมการ อัษฎาวุธ พิลาวรรณ และ สุรชาติ ใบสมุทร โทษฐาน ให้ยอดเหล็กเพชรแพ้ ส่วนธันวุธ รังรองอนุ [อ่านเพิ่มเติม]