ส.นักข่าวช่างภาพกีฬา มอบลานกีฬา-พร้อมอุปกรณ์ให้ รร.

ส.นักข่าวช่างภาพกีฬา มอบลานกีฬา-พร้อมอุปกรณ์ให้ รร.บ้านจะเนียวจ.ศรีสะเกษ

ความคืบหน้ากิจกรรม “คาราวานคนกีฬา 2565” ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของนายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมฯ ที่ได้ไปสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับมาตรฐานสากล ให้กับโรงเรียนบ้านจะเนียว ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษนั้น

ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย  แทงบอล ร่วมกับ มูลนิธิ ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา, มูลนิธินักข่าวช่างภาพกีฬา ได้เดินทางไปทำพิธีส่งมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับมาตรฐานสากลให้กับโรงเรียนบ้านจะเนียว ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผูู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ, นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4, นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก สจ.รัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ

อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ, นายปราชญ์ ไชยคำ เลขาธิการมูลนิธิ ย.โย่งฯ, นายจรูญ วานิชชา รองประธานมูลนิธินักข่าวช่างภาพกีฬา รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่น และชาวบ้านจะเนียว ,สื่อมวลชนร่วมงานมากมาย

โดยการมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ครั้งนี้ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา ฯยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาทั้งลูกฟุตบอล,ลูกวอลเลย์บอล,ลูกเปตอง ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, เครื่องดื่มตราช้าง เป็นต้น

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า ในนามของจังหวัดฯ ต้องขอขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นประโยชน์ของท้องถิ่น ให้โอกาสเด็กๆเยาวชนในต่างจังหวัด ทราบว่าทางสมาคมฯได้ทำการสร้างมาแล้วกว่า 10 จังหวัด ประมาณ 15 โรงเรียน ต้องนับว่าเป็นโอกาสดีของเด็กและเยาวชน บ้านจะเนียว ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ แห่งนี้ ที่ได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬาที่พอเพียง

ในส่วนของจังหวัดเองก็คงจะให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน ในอนาคตก็อยากเป็นสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯกลับมาทำประโยชน์เพื่อโรงเรียน และชุมชนในเขตอื่นๆของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป และหวังว่า ทางผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารชุมชน จะใช้ลานกีฬาแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สมกับที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ เลือกมาก่อสร้างให้

ส่วนนายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว เปิดเผยว่า ในนามของโรงเรียนฯและชุมชนบ้านจะเนียว ต้องขอขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาเป็นอย่างมาก ที่นำสิ่งดีๆ นำสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย มามอบให้เด็กนักเรียน และเยาวชนใกล้เคียงได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย-แข่งขันกีฬา ผมมั่นใจว่าลานกีฬาอเนกประสงค์แห่งนี้จะเป็น

ประโยชน์แก่เด็กนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก ในอนาคตอันใกล้ทางโรงเรียนจะร่วมกับชุมชน วางแผนการจัดกิจกรรม และจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆด้วย และจะใช้สนามแห่งนี้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด สมกับเจตนารมณ์ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาที่่เลือกมาสร้าง ณ โรงเรียนแห่งนี้

นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา เปิดเผยว่า กิจกรรม “คาราวาน คนกีฬา” ที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาจัดขึ้น ทั้งการออกไปสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ นั้น สมาคมฯโดยการนำของ นายไพฑูร ชิติมากรกุล นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการฯก็ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งวัตถุประสงค์ของสมาคมฯก็เพื่อที่จะให้เด็ก เยาวชนในโรงเรียนต่างๆได้รับโอกาสทางการกีฬา ที่ทัดเทียมกับโรงเรียน ชุมชนอื่นๆ ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯได้มีการติดตามความ
คืบหน้าของโรงเรียนหรือชุมชนต่างๆที่เราได้ไปก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ไว้ ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะแต่ละโรงเรียน แต่ละชุมชนที่เราไปจัดสร้างให้ ก็ได้ใช้ประโยขน์อย่างคุ้มค่า สร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชนมากมาย ซึ่งทางสมาคมฯก็ภูมิใจ ในฐานะผู้ให้ และสมาคมฯก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลานกีฬาที่โรงเรียนบ้านจะเนียว จะเป็นลานกีฬาที่สร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน และชุมชนแห่งนี้และใกล้เคียงอย่างคุ้มค่าต่อไป และแน่นอนว่า กิจกรรม”คาราวาน คนกีฬา” ทางสมาคมฯก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นจังหวัดไหน ที่ไหนนั้น แต่ละครั้งคณะกรรมการสมาคมฯก็จะหารือกัน เลือกสถานที่เหมาะสมต่อไป

อนึ่ง สำหรับกิจกรรม”คาราวานคนกีฬา”ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา,มูลนิธินักข่าวช่างภาพกีฬา และผู้สนับสนุน ที่ได้สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณืกีฬาให้กับโรงเรียน และชุมชนในจังหวัดต่างๆนั้น ทางสมาคมฯได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565นั้น เป็นปีที่ 11 และโรงเรียนบ้านจะเนียวเป็นแห่งที่ 15 แล้ว