คณะกรรมการกีฬามวย ลงมติปฏิรูปวงการกีฬามวยไทยอาชีพทั้งระบบ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในสนามมวย ภายใต้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา เว็บแทงมวย ในการแข่งขันมวยไทยรายการศึกเพชรยินดี ที่เวทีมวยราชดำเนิน นั้น ได้มีการประชุมหารือว่า จำเป็นต้องปฏิรูปวงการกีฬามวยไทยอาชีพทั้งระบบ โดยเริ่มต้นจาก

1.จัดทำโครงการการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปมวยไทย ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.นำผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแปลงสู่การปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานการจัดการแข่งขัน, มาตรฐานในการตัดสิน, การควบคุมพฤติกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดอบรมผู้ตัดสิน ปฏิรูปสนามแข่งขัน ทั้งเวทีมาตรฐานและเวทีชั่วคราว ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น

3.บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกีฬามวยไทยโดยตรง เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อประเมินผล และจัดมาตรฐานสำหรับสนามมวยในทุกๆมิติ ทั้งระบบ เพื่อให้การจัดการแข่งขันออกมาในรูปแบบโปร่งใสและยุติธรรมที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่วงการมวยไทย เนื่องจากประเทศไทยกำลังผลักดันมวยไทยไปสู่โอลิมปิกเกมส์